Supervisie voor professionals die met mensen
werken en op zoek zijn naar verdieping

Supervisie

Gun jezelf de ruimte om te reflecteren, te verdiepen en inspiratie op te doen.
Download de leafletNeem contact met ons op

“Ontwikkel je professionele bekwaamheid”

Supervisie is een manier om te reflecteren op jouw professioneel handelen. Er zijn vele manieren om te interveniëren

Welke kies je en met welk doel en effect? Wat zijn daarbij je ethische overwegingen? Supervisie is gericht op het bewust worden van je opties, het vergroten van je vaardigheden en verdieping van je theoretische kennis. Het is een manier om overdracht en tegenoverdracht te herkennen in je casussen en om dit ten behoeve van de cliënt in te zetten. Ik heb zelf ervaren dat mijn professionele bekwaamheid met sprongen vooruit ging omdat ik leerde om overdracht en tegenoverdracht te herkennen en in te zetten. En natuurlijk is dit een doorgaand proces. In elke casus komt een mate van overdracht voor en natuurlijk ben je dit niet altijd bewust. Daarom heb ik zelf ook regelmatig supervisie. Dat is het mooie aan een levenlang leren (wat wij volgens mij allemaal doen). Elk contact daagt ons uit om te reflecteren op ons eigen professioneel handelen.

“Supervision helps to monitor our work to ensure it remains ethical, professional and effective, protecting both ourselves and our clients”.

Supervisie is voor de meesten erg spannend in het begin

Ik heb dit zeker zo ervaren. Angst voor afwijzing, ‘dit heb ik vast niet goed gedaan’ of schaamte kan je parten spelen. Supervisie is juist een plek om te leren en daarom is erkenning en werken vanuit gelijkwaardigheid (ik ben oké – jij bent oké) zo ontzettend belangrijk. Er zijn verschillende manieren om te reageren of te interveniëren. Waarom zou één manier dan de beste zijn. In supervisie leer je opties en vanuit verschillende perspectieven te kijken. Vanuit de bedoeling dat je meer vertrouwen krijgt in je professionele handelen en waarbij je je figuurlijke gereedschapskist vergroot. Supervisie kan je enorm inspireren, verrijken en motiveren.

Ben je dus op zoek naar:

  • manieren om je professionele bekwaamheid vergroten?
  • Verschillende opties leren toepassen in het werken met cliënten?
  • begeleiding van je CTA proces?
  • manieren om TA meer integreren in je praktijk?

Dan is supervisie voor jou mogelijk een geschikt middel.

Wil je meer weten over overdracht en tegenoverdracht?

Bekijk hier dan het interview met Marijke Arendsen Hein. Marijke heeft TA in Nederland opgezet en groot gemaakt. Zij was lange tijd mijn supervisor. Ik ben nog steeds zeer dankbaar dat zij mij het herkennen van overdracht en tegenoverdracht heeft geleerd. Ik deel dit graag met je.

Wil je direct aanmelden voor supervisie?

Zet dan nu de eerste stap en neem contact op.

Tel: 06 – 81 64 95 87
E-mail: info@monikacox.nl